Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Olen aloittanut syyskuussa 2019 Tampereen kesäyliopistossa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot.

Koulutus kestää kaksi vuotta ja tämän ajan tarjoan lyhytterapiaa edullisemmin.

Lyhytterapia voidaan aloittaa 60 minuutin maksuttomalle tutustumiskäynnilleä jolla kartoitetaan yhdessä tilannettasi.  Lyhytterapiaan ei tarvitse lähetettä, eikä tutustumiskäynti velvoita jatkamiseen. Terapeuttia sitoo sama salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, kuin muitakin sosiaali- ja terveydenalan ammattilaista.

 Lyhytterapiasta voi olla apua esimerkiksi ihmissuhdeongelmien selvittämisessä, ahdistuksen käsittelyssä, uupumukseen, elämän yllättävien kriisien käsittelemiseen, läheisen kuoleman käsitteleminen tai vakava sairastuminen, erilaiset riippuvuudet ja pelot. 

RATKAISUKESKEISESSÄ LYHYTTERAPIASSA:

  • Keskusteluiden fokus on enemmän nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Menneisyydestä puhutaan sen verran, kun se on tarpeellista.
  • Asiakkaan omilla toiveilla, tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys.
  • Pyritään lisäämään toiveikkuutta ja rakennetaan luottoa omiin kykyihin.
  • Hyödynnetään käytössä olevia vahvuuksia.
  • Määritellään selkeät tavoitteet työskentelylle.
  • Läheiset ja verkostot nähdään voimavarana – asiakkaan halutessa he voivat myös osallistua tapaamisiin.
  • Tyypillisesti asiakasta tavataan 1-10 kertaa. Myös pidempi asiakassuhde on kuitenkin mahdollinen. Käynnit loppuvat, kun niitä ei koeta enää tarpeellisiksi.
  • Painopisteenä muutoksen käynnistäminen.
  • Sopii kaikenlaisten ongelmien käsittelyyn.