Rahapeliriippuvuus hallintaan – terapiatyöskentely

Rahapeliriippuvuus hallintaan on Kanadassa kehitetty, tieteelliseen tutkimukseen perustuva menetelmä. Sitä on käytetty hyvin tuloksin eripuolilla maailmaa. Rahapeliriippuvuus hallintaan -terapia perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. 

Hoito-ohjelma on Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kehittämä ja olen käynyt THL:n Peliriippuvuus hallintaan – terapeutti koulutuksen.

Hoito-ohjelma aloitetaan diagnostisella haastattelulla. Hoito-ohjelma sisältää kaksitoista hoitokäyntiä, joiden aikana terapeutti käsittelee asiakkaan kanssa

  • pelaamisen syitä
  • pelaamiseen liittyviä virheellisiä ajatuksia
  • pelaamiseen liittyviä riskitilanteita
  • asiakkaan omien ajatusten vaikutusta käyttäytymiseen
  • sattuman ja taitopelien eroja
  • ongelmalliseen pelaamiseen liittyviä virheellisiä ajatuksia

Lisäksi ohjelmassa käsitellään retkahduksen ehkäisy konkreettisin esimerkein ja tehtävin. Hoito-ohjelma sisältää useita muitakin harjoitustehtäviä, joita asiakas työstää omalla Asiakkaan työkirjalla. Hoito-ohjelman lopuksi asiakkaalle tehdään jälleen diagnostinen haastattelu.

Rahapeliriippuvuus hallintaan – terapiaa annetaan yksilökäynteinä tai ryhmämuotoisena. Ryhmässä enintään viisi henkilöä kerrallaan.

Rahapeliriippuvuus hallintaan – tietopaketti eri ammattiryhmille sisältää tietoa rahapeliriippuvuudesta, sen synnystä, tunnistamisesta sekä hoidosta. Lisätietoja luennot sivulla.