Nuotti-valmennus

Aurinkosilta Oy on yksi Kelan palvetuottaja. Alueina Pirkanmaa sekä Kanta-Häme. Merjan lisäksi valmentajina toimivat Tuula sekä Jenna, joista lisätietoa sivun lopussa.

Nuotti-valmennuksen kohderyhmä ovat 16 – 29 vuotiaat nuoret/nuoret aikuiset, jotka ovat

– työttömiä työnhakijoita

–  työmarkkinoiden ulkopuolella vamman, sairauden vuoksi tai pitävät läheisestä huolta. 

– passiiviset tai lannistuneet nuoret ilman terveydellisiä rajoitteita, jotka eivät hakeudu työhön eivätkä koulutukseen

-vapaaehtoisesti taitojaan kehitttävät nuoret

-Nuoret jotka eivät hakeudu työhön tai koulutukseen, koska odottavat parempaa mahdollisuutta

Nuotti-valmmennusta suositellaan kun nuori on esim. asiakkaana Ohjaamissa, Etsivässä nuorisotyössä, sosiaalitoimessa tai TYP-toimipisteessä. Nuori ei kykene tai ole motivoitunut suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin tai luomaan tavoitteita tulevaisuudelle. Nuori on toistuvasti keskeyttänyt opintonsa. Nuori on lannistunut hakemaan apua ”palveluviidakossa”. Nuori on keskeyttänyt ase- ja siviilipalveluksen, elämäntilanne on selkiytymätön. Päihdeongelmasta huolimatta pyrkii muuttamaan elämäänsä ja tarvitsee muutokseen hoidon ja päihdekuntoutuksen ohella muuta kuntoutuksellista tukea. On vapautunut tai vapautumassa vankilasta ja ammatillinen jatkosuunnitelma on epäselvä. 

Nuorelle harkittaessa Nuotti-valmennusta tulee kiinnittää huomiota nuoreen jolla on esim. 

 • vuorokausirytmi sekaisin
 • peli- tai päihderiippuvuus
 • kuormitusta omaisen menetykseen tai vanhempien avioeroon liittyen tai perheen muut vaikeat psykososiaaliset rasitukset kuten omaisriippuvuus tai muu nuoren liian suuren vastuun kantaminen
 • velkataakka tai raha-asiat sekaisin
 • aikuistumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä ongelmia

Nuotti-valmennuksen tavoitteena on esim.

 • nuori ja hänen verkostonsa saa käsityksen nuoren toimintakyvyn osa-alueista, vahvuuksista, voimavaroista, taidoista, osallistumisesta ja/tai suoriutumisen esteistä
 • nuorelle muodostuu käsitys siitä, kuinka voi hyödyntää voimavarojaan arjessa, opiskelussa, työssä tai työnhaussa
 • nuori kartuttaa elämänhallintaa ja työelämävalmiuksiin liittyviö taitojaan (esim. itsensä, raha-asioista huolehtiminen, arkirutiinit, asiointi)
 • nuoren ymmärrys opiskelun ja/tai työn merkityksestä lisääntyy
 • nuori asettaa itselleen ainakin alustavan työelämä- tai opiskelutavoitteen
 • nuoren verkostoa hyödynnytään, jotta nuori saa tarvitsemansa tukitoimet ja palvelut. 

Nuotti-valmennus kestää 5kk (enintään 10kk). Enintään 20 x 60 min käyntikertaa. Tapaamiset jaksotetaan nuoren tarpeen mukaan. Toteutus nuoren arjen ympäristössä kasvokkain tai etänä. Yhteistyö verkoston kanssa. Verkosto voi osallistua tapaamisiin. Yhteuydenpito koko valmennuksen ajan nuoren tarpeen mukaan esim. sosiaalisen median kautta, puhelinsoitot

Yhteistyötahojen yhteydenotto: vakuutuspiirikohtaiseen skype-rinkiin (ma-pe klo 10-15):

  • tyokyky.keskinen@kela.fi (Kelan Keskinen vakuutuspiiri)tai jos yhteistyötahon ja Kelan välille ei ole avattu federointia

Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235.  

Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa mahdollisista palveluntuottajista, jolloin voi esittää toiveen Aurinkosillasta palveluntuottajana

Merja lisäksi Aurinkosillalla toimii kaksi valmentajaa, Jenna ja Tuula. 
 
 Jenna on kolmikkomme rauhoittava tekijä, kun Tuulan kanssa olemme aika puheliaita ja touhukkaita. Jenna osaa meitä työkavereita hyvin kuunnella ja varmasti on nuorten kanssa myös hyvä kuuntelija ja rauhoittava jo omalla olemuksellaan ❤
” Olen lempeä, kuunteleva ja kannustava, liikuntaa ja musiikkia rakastava kuntoutusoptimisti, jolle asiakaskohtaamiset ovat työn suola. Ajattelen että hyvinvointi rakentuu toiminnallisen arjen kautta. Pienetkin onnistumiset ovat tärkeitä ja rakentavat pienistä puroista virtaavaa ja eloisaa jokea.
Mielestäni onnistunut kohtaaminen nuoren kanssa koostuu tasavertaisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksesta, oivalluksista, kannustamisesta sekä vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytymisestä. Työotteeltani olen hyvinkin ratkaisukeskeinen, eli ajattelen että vastaukset löytyvät ihmisestä itsestään, joskus tarvitaan vain pientä opastusta viitoittamaan tietä omaa polkua kohti.
Koulutukseltani olen kuntoutuksen ohjaaja (AMK) ja humanistisen tieteen kandidaatti. Työkokemusta minulta nuorten parista minulta löytyy mm. psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, aikuissiaalityöstä, hanketyöstä sekä vapaaehtoistyöstä.
Mennään unelmia ja tavoitteita kohti yhdessä! ”
Jennan yhteystiedot:
nuottivalmennussalo@gmail.com
p. 045 8030420

Tuula on iloinen, pirtsakka, energinen  ❤️
”Tässäpä ihmettelee maailman menoa elämästä kiinnostunut nepsy-maailman kulkija, taivaanrannan tarkkailija, valmentaja, kouluttaja, konsultti, kynäilijä, piirrospipertäjä ja paljon muuta, valmiina tarttumaan toimeen kuin toimeen.
Visioni on lisätä omalla panoksellani ihmisten hyvinvointia ja itsetuntemusta sekä luoda tasa-arvoisempaa ja suvaitsevampaa maailmaa ja toimintakykyisempiä onnellisia ihmisiä.
Siinä onnistuakseni olen kouluttautunut yhteisöpedagogiksi ja ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja pian sen jälkeen myös ydintaitovalmentajaksi. Syventävät opinnot olen kuitenkin suorittanut oman nepsy-perheeni keskellä eläen. Arkeen oli luotava innovatiivisia ratkaisuja saadakseen sen sujumaan. Monenlaisiin yhteiskunnan asettamiin koukeroihin ja palveluviidakkoon oli pakko tutustua.
Koen olevani pieni, mutta merkittävä pala tässä valtavan hienossa maailmankaikkeudessa. Ja teen voitavani, että jokaisella olisi tuo sama tunne, kulki hän sitten kengillä tai paljain jaloin, tassuilla tai siivillä, uiden tai ryömien. Olemme kaikki samanarvoisia.”
Tuulan yhteystiedot:
tuula@tuulantuulia.com
0458014241