Neuropsykiatrinen valmentaja

Aurinkosilta tarjoaa eri-ikäisille neuropsykiatrista valmennusta (nepsy-valmennus) ADHD:n, ADD;n, Autismin ja Aspergerin kirjon, Touretten sekä oppimisvaikeus diagnoosin saaneille.
Palvelu (coaching) räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä jossa hänellä usein esiintyy toiminnannaohjauksen ja/tai arjen hallinnan puutteita/haasteita. Toimintaympäristöinä toimivat koti, koulu, työpaikka sekä harrastus. Lisäksi valmentaja auttaa tarvittaessa asiakasta erilaisissa haastavissa arjen tilanteissa kuten esimerkiksi virastoissa asiointi.

Valmennuksen työskentelymuotoina toimivat keskustelu, toiminnallisesti yhdessä tekien, visualisointi, strukturointi sekä tunnetaitojen opettelu. Lisäksi etsitään asiakkaan kanssa toimiva kommunikointikeino. Valmentajan tarkoitus on auttaa asiakasta voimaantumaan sekä oppia omantoiminnanohjausta sekä tunnetaitoja. Usein asiakkaalle luodaan tavoitteet joita seurataan säännöllisesti.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa huomioidaan asiakkaan tukiverkosto johon voi kuulua perhe, lääkäri, sosiaalityö yms. ja heidän kanssaan tehdään yhteistyötä. Parhaimmillaan Neuropsykiatrinen valmennus tukee asiakkaan muita palveluita.
Kaikkia näitä palveluita on mahdollista saada etänä eli skype, puhelin, sähköpostilla.

Lisäksi on mahdollisuus saada kolmen kerran tietopaketti asiakkaille joilla epäillään neuropsykiatrista häiriötä. Rymä kokoontuu kolme kertaa 2h. Siinä käydään läpi neuropsykiatrisia häiriöitä, siihen liittyviä erityiskysymyksiä kuten jokainen aisti ja niiden herkkyydet. Asiakkaalla ei tarvitse olla diagnoosia. Ryhmään otetaan max 5 henkilöä kerralla.
Tietopaketti sopii myös eri ammattiryhmille joka kestää n. 3h. Lisätietoa luennot sivulla.