Neuropsykiatrinen valmentaja

Aurinkosilta tarjoaa eri-ikäisille neuropsykiatrista valmennusta (nepsy-valmennus) ADHD:n, ADD;n, Autismin ja Aspergerin kirjon, Touretten sekä oppimisvaikeusdiagnoosin saaneille.

Palvelu (coaching) räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä, jossa hänellä usein esiintyy toiminnanohjauksen ja/tai arjen hallinnan puutteita/haasteita. Toimintaympäristöinä toimivat koti, koulu, työpaikka sekä harrastusympäristö. Lisäksi valmentaja auttaa tarvittaessa asiakasta erilaisissa haastavissa arjen tilanteissa, kuten esimerkiksi virastoissa asiointi.

 

Valmennuksen työskentelymuotoina toimivat keskustelu, toiminnallinen yhdessä tekeminen, visualisointi, strukturointi sekä tunnetaitojen opettelu. Lisäksi etsitään yhdessä asiakkaan kanssa toimiva kommunikointikeino. Valmentajan tarkoitus on auttaa asiakasta voimaantumaan sekä oppimaan omantoiminnanohjausta ja tunnetaitoja. Usein asiakkaalle luodaan selkeät tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

 

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa huomioidaan asiakkaan tukiverkosto, johon voi kuulua perhe, lääkäri, sosiaalityö tms. Näiden tahojen kanssaan tehdään tiivistä yhteistyötä ja parhaimmillaan Neuropsykiatrinen valmennus tukeekin asiakkaan muita palveluita.

 

Neuropsykiatrista valmennusta on mahdollista saada myös etänä (skype, puhelin, sähköposti).