Luennot

Aurinkosilta tarjoaa tietoa Neuropsykiatrisista häiriöistä, eri riippuvuuksista esim. peliriippuvuus. Kohderyhminä voi olla asiakkaat itse tai taho joka heidän kanssaan työskentelee. Luentojen pituus sekä sisältö sovitaan tilaavan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Neuropsykiatrisissa tietopaketeissa käydään kokoamaani powerpoint esitystä läpi, jonka pohjalta usein syntyy keskustelua ja saadaan tietoa kuinka neuropsykiatriset häiriön piirteet ilmenevät. Luennoilla käydään läpi neuropsykiatriset häiriöt, niihin liittyviä erityiskysymyksiä sekä -piirteitä kuten aistit, arjen sujuvuus, neuropsykiatristen häiriöiden vaikutus elämän eri osa-alueisiin. Pohditaan keinoja kuinka niihin voidaan itse vaikuttaa esim. impulssien hallinta, aikataulutus ja ennakointi. Luennolla käydään hyvin käytännönläheisesti näitä läpi esim. perehtymällä mobiilisovellukseen joka on kehitetty nepsyille.

Ryhmässä käytän kirjaa ADHD-aikuisten selviytymisopas 2.0.

Peliriippuvuus luennoilla käydään läpi peliriippuvuuden kehittymistä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kuinka peliriippuvuus vaikuttaa riippuvaisen elämään ja sen eri osa-alueisiin. Luennolla annetaan käytännönläheisiä työkaluja työskentelyyn peliriippuvaisen kanssa. Jos luento on suunnattu ryhmälle jossa mahdollisesti peliriippuvaisia voidaan tehdä suppea alkukartoituskysely, joka on THL:n kehittämä. Tämä samainen alkukartoitus esitellään luennoilla ammattiryhmille.

 

Laita rohkeasti viestiä tai soita niin kerron mielelläni lisää.