Nuotti-valmennus

Olen 1.4.2020 yksi  Kelan Nuotti-valmennuksessa mukana oleva palveluntarjoaja. 

Nuotti-valmennuksen kohderyhmä ovat 16 – 29 vuotiaat nuoret/nuoret aikuiset, jotka ovat

– työttömiä työnhakijoita

–  työmarkkinoiden ulkopuolella vamman, sairauden vuoksi tai pitävät läheisestä huolta. 

– passiiviset tai lannistuneet nuoret ilman terveydellisiä rajoitteita, jotka eivät hakeudu työhön eivätkä koulutukseen

-vapaaehtoisesti taitojaan kehitttävät nuoret

-Nuoret jotka eivät hakeudu työhön tai koulutukseen, koska odottavat parempaa mahdollisuutta

Nuotti-valmmennusta suositellaan kun nuori on esim. asiakkaana Ohjaamissa, Etsivässä nuorisotyössä, sosiaalitoimessa tai TYP-toimipisteessä. Nuori ei kykene tai ole motivoitunut suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin tai luomaan tavoitteita tulevaisuudelle. Nuori on toistuvasti keskeyttänyt opintonsa. Nuori on lannistunut hakemaan apua ”palveluviidakossa”. Nuori on keskeyttänyt ase- ja siviilipalveluksen, elämäntilanne on selkiytymätön. Päihdeongelmasta huolimatta pyrkii muuttamaan elämäänsä ja tarvitsee muutokseen hoidon ja päihdekuntoutuksen ohella muuta kuntoutuksellista tukea. On vapautunut tai vapautumassa vankilasta ja ammatillinen jatkosuunnitelma on epäselvä. 

Nuorelle harkittaessa Nuotti-valmennusta tulee kiinnittää huomiota nuoreen jolla on esim. 

 • vuorokausirytmi sekaisin
 • peli- tai päihderiippuvuus
 • kuormitusta omaisen menetykseen tai vanhempien avioeroon liittyen tai perheen muut vaikeat psykososiaaliset rasitukset kuten omaisriippuvuus tai muu nuoren liian suuren vastuun kantaminen
 • velkataakka tai raha-asiat sekaisin
 • aikuistumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä ongelmia

Nuotti-valmennuksen tavoitteena on esim.

 • nuori ja hänen verkostonsa saa käsityksen nuoren toimintakyvyn osa-alueista, vahvuuksista, voimavaroista, taidoista, osallistumisesta ja/tai suoriutumisen esteistä
 • nuorelle muodostuu käsitys siitä, kuinka voi hyödyntää voimavarojaan arjessa, opiskelussa, työssä tai työnhaussa
 • nuori kartuttaa elämänhallintaa ja työelämävalmiuksiin liittyviö taitojaan (esim. itsensä, raha-asioista huolehtiminen, arkirutiinit, asiointi)
 • nuoren ymmärrys opiskelun ja/tai työn merkityksestä lisääntyy
 • nuori asettaa itselleen ainakin alustavan työelämä- tai opiskelutavoitteen
 • nuoren verkostoa hyödynnytään, jotta nuori saa tarvitsemansa tukitoimet ja palvelut. 

 

Nuotti-valmennus kestää 5kk (enintään 10kk). Enintään 20 x 60 min käyntikertaa. Tapaamiset jaksotetaan nuoren tarpeen mukaan. Toteutus nuoren arjen ympäristössä kasvokkain tai etänä. Yhteistyö verkoston kanssa. Verkosto voi osallistua tapaamisiin. Yhteuydenpito koko valmennuksen ajan nuoren tarpeen mukaan esim. sosiaalisen median kautta, puhelinsoitot

Yhteistyötahojen yhteydenotto: vakuutuspiirikohtaiseen skype-rinkiin (ma-pe klo 10-15):

  • tyokyky.keskinen@kela.fi (Kelan Keskinen vakuutuspiiri)tai jos yhteistyötahon ja Kelan välille ei ole avattu federointia

Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235.  

Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa mahdollisista palveluntuottajista, jolloin voi esittää toiveen Aurinkosillasta palvelun tuottajana tai Premius Oy ja sieltä Merja von Wricz Rekowski.

Aurinkosilta tuottaa Nuotti-valmennusta molempien toimijoiden kautta seuraaville paikkakunnille:

Akaa, Hattula, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Ikaalinen, Janakkala, KangasalaLempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Riihimäki, Ruovesi, Sastamala,Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi.